Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners van Krimpen aan den IJssel.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel bestaat uit 21 leden. Voor de raadscommissies hebben de fracties ook burgerleden afgevaardigd. De gemeenteraad is als algemeen bestuur verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen, waaronder de jaarrekening en de begroting.

De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen, maar zijn geen lid van de gemeenteraad. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid. De raad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

Raad bepaalt beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting. De raad stelt ook verordeningen, oftewel gemeentelijke wetten vast. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

Raad controleert

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en of ze de afgesproken doelstellingen halen. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. Een ander instrument is de rekenkamercommissie. Uiteindelijk heeft de raad ook het recht om een wethouder te ontslaan.