Het riool is verstopt

Bij een verstopping stroomt het water niet meer weg. Stroom het water op één afvoerpunt niet meer weg, dan is het meestal een lokaal probleem. Controleer dan de sifon op vervuiling en maakt deze schoon. Ook een simpele ontstopper helpt al in veel gevallen.

Loopt het water op meerdere afvoerpunten niet meer weg? Dan is er meestal sprake van een verstopping in de huisaansluiting of hoofdriool. De riolering vanaf het gebouw tot aan de aansluiting op het hoofdriool, de huisaansluiting, is eigendom van de eigenaar. Werkzaamheden zoals het verhelpen van een verstopping dient de eigenaar zelf uit te (laten) voeren. Voor graven in gemeentegrond is toestemming van de dienst Openbare Werken vereist.

Verantwoordelijkheden

Wie verantwoordelijk is voor de verstopping, en dus voor de kosten opdraait, hangt af van de plaats van de verstopping. De gemeente is eigenaar van het hoofdriool en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. De huisaansluitingen zijn eigendom van de huiseigenaar, dus van u of uw verhuurder. Zit de verstopping in de huisaansluiting, dan bent u daar zelf of uw verhuurder voor verantwoordelijk. Zit de verstopping in het hoofdstelsel dan is de gemeente verantwoordelijk. De afbeelding ‘Verantwoordelijkheden bij regulier onderhoud’ geeft de verdeling van de verantwoordelijkheden visueel weer. Meer informatie over verstoppingen en het voorkomen ervan vindt u op de www.riool.info/verstoppingen.

Vervangen van huisaansluitingen

Bij herstratings- en rioleringswerkzaamheden vervangt de gemeente een deel van de huisaansluiting. Het gedeelte van het hoofdstelsel tot aan de perceelsgrens. Hier wordt een ontstoppingsstuk aangelegd, waarop u kunt aansluiten. Hier dient u zelf voor te zorgen. Hierover is meer te lezen in de folder Herstrating/ Riolering (zie ‘documenten’). Wilt u weten waar de gemeente binnenkort aan de slag gaat? Klik dan op ’Herstratings- en rioleringswerkzaamheden’ onder het kopje ‘Uitgelicht’.