Hervorming langdurige zorg

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ-zorg is overgegaan naar de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars), de Jeugdwet (gemeente) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Overheid).

Doel van de langdurige zorg is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Goede langdurige zorg is van grote waarde, maar het kost veel geld. De hervorming moet ervoor zorgen dat de langdurige zorg ook voor de toekomst betaalbaar en van voldoende kwaliteit blijft.

Meer informatie

Onderaan deze pagina vindt u bij de balk met documenten een schematische weergave van de hervorming. Onder de balk met links vindt u websites die meer informatie geven over de veranderingen in de zorg en wat dat voor u betekent.
Onder de balk uitgelicht vindt u gerelateerde onderwerpen.