Herstratings- en rioleringsplannen

Jaarlijks wordt in het najaar de Planning Beheer Buitenruimte geactualiseerd: voor de komende 10 jaar wordt aangegeven in welke straten het riool wordt vernieuwd en welke straten worden opgehoogd en herstraat.  Op basis van de meerjarenplanning wordt elk jaar in ongeveer 4 woongebieden een riolerings- en/of herstratingsplan uitgevoerd. Aan de uitvoering gaat een uitgebreide inspraakprocedure vooraf: de bewoners van zo’n gebied worden schriftelijk uitgenodigd voor een informatie-/inspraakavond. Tijdens die avond kunnen zij hun wensen ten aanzien van hun woonomgeving uiten. Met hen worden afspraken over de mogelijke aanpassingen gemaakt.

Meer informatie

Het document “Planning Beheer Buitenruimte 2010-2020” biedt een overzicht van de riolerings- en herstratingsplannen die momenteel in uitvoering of in voorbereiding zijn.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimte, tel. (0180) 54 06 55.