Grondwater

Wat is grondwater?

Grondwater is – de naam zegt het al – water onder het grondoppervlak. Bij grondwater denk je vaak aan water in de bodem, dat net zo hoog staat als het water in de sloot. Daarboven is het droog, daaronder is het nat. Maar zo simpel is het niet. Grondwater in de bebouwde omgeving maakt onderdeel uit van een complex watersysteem. Er is ook niet sprake van één grondwaterstand, het verandert van plaats tot plaats. De grondwaterstand is letterlijk zo veranderlijk als het weer.

Wat is grondwateroverlast?

Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op. Een te hoge grondwaterstand kan vervelend zijn als je in de kruipruimte wilt werken of als de tuin drassig is, ook bij droog weer. Grondwater kan echter ook tot serieuze vochtoverlast in de woning leiden, zoals schimmelvorming. Grondwater kan ook zorgen voor aantasting van houten vloeren. Bij te lage grondwaterstanden kunnen problemen met houten paalfunderingen ontstaan en kunnen parken verdrogen.

Wie doet wat?

Grondwaterstroming houdt geen rekening met perceelsgrenzen. De waterwetgeving wel. Net zoals een huiseigenaar verantwoordelijk is voor de staat van het huis, is de huiseigenaar ook verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op het eigen terrein. Dit geldt ook voor de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het openbaar gebied (zoals wegen en parken). Bij grondwateroverlast in je woning kan het dus zijn dat je zelf (of de verhuurder) het probleem moet oplossen. In andere gevallen kun je terecht bij de gemeente. Wie waarvoor verantwoordelijk is, is wettelijk geregeld.

Wat kun je zelf tegen grondwateroverlast doen?

Als je grondwateroverlast ervaart, is de eerste reactie dat het probleem structureel opgelost moet worden. Of door je zelf of door de gemeente. De eerste stap is het zoeken naar de oorzaak van het probleem. Het grondwater is niet altijd het probleem. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een leiding lekt. Met eenvoudige waarnemingen kun je al een heel eind komen. Ook het oplossen van grondwateroverlast is soms gemakkelijker dan je denkt.

Sommige grondwaterproblemen blijven echter niet beperkt tot je eigen terrein, maar zijn grootschaliger of structureler van aard. In dat geval staat de gemeente je natuurlijk terzijde. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Wat doet de gemeente tegen grondwateroverlast?

De gemeente heeft sinds 2008 een wettelijke zorgplicht voor het grondwater. Dit betekent dat de gemeente maatregelen neemt om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

Verder houdt de zorgplicht in dat je bij de gemeente terecht kunt met vragen over grondwater. Ook kun je een vergunning aanvragen om een drainageleiding aan te sluiten op de gemeentelijke riolering of drainage in de straat. Het gemeentelijke grondwaterbeleid is beschreven in een grondwaterzorgplan.