Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De griffie zorgt ervoor dat vergaderingen van gemeenteraad en raadcommissies in goede banen worden geleidt. Zij verzorgt de stukkenstroom van en naar raad en commissies en stelt de vergaderagenda’s samen. De griffie organiseert hoorzittingen en werkbezoeken en verzorgt de communicatie vanuit de raad.

Wie is de griffie

Onno Vliegenthart is griffier van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Hij wordt in het werk bijgestaan door Josanne van Aalst-van der Linden (commissiegriffier en 1e plaatsvervangend griffier), Marjolein Keimpema (commissiegriffier) en Yvette Bunnik (griffiemedewerker).

Griffier

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de raad, de voorzitter, de fracties en de door de raad ingestelde commissies, bij de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Samen met de voorzitter (burgemeester) ondertekent de griffier de stukken die van de raad uitgaan. De griffier, of één van de medewerkers, is aanwezig bij alle vergaderingen van de raad en commissies.

Contact

Als u contact wilt met de gemeenteraad, of stukken wilt toezenden, doe u dit dan alstublieft via de griffier.

Griffie
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180
Email griffier@krimpenaandenijssel.nl