Graven

Wanneer iemand uit uw naaste omgeving overlijdt, kiest u eerst voor een uitvaartonderneming. De uitvaartleider regelt in overleg met u de uitvaartplechtigheid. In korte tijd moet u dan een besluit nemen over het soort graf. Op de begraafplaatsen zijn algemene graven, particuliere graven en kindergraven. De graven blijven altijd eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Algemene graven

Wanneer iemand overlijdt die niet zelf voor een graf heeft gekozen en er wordt door de nabestaanden niet voor een eigen graf gezorgd, dan wordt gekozen voor een algemeen graf. Een algemeen graf is bedoeld voor twee overledenen. U kunt niet kiezen wie er als tweede in het algemene graf begraven wordt. Het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen graf is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Na tien jaar kan een algemeen graf worden geruimd.

Particuliere graven

Het is ook mogelijk om een particulier graf te huren. Een particulier graf of grafkelder is een graf waarvoor de huurder het recht heeft om iemand hierin te laten begraven. In een particulier graf kunnen twee personen begraven worden. Bij een particulier graf bepaalt de huurder wie in het graf wordt begraven. Ook het bijzetten van asbussen of urnen in een particulier graf is mogelijk. Particuliere graven worden in eerste instantie voor 20, 25 of 30 jaar uitgegeven. Daarna is telkens een verlenging van 5, 10, 15 of 20 jaar mogelijk.

Kindergraven

Op begraafplaats Waalhoven is een speciaal gedeelte ingericht voor kindergraven. Dit zijn algemene graven. Als ouders hun kind in een particulier graf willen begraven, dan kan dit alleen in een graf van gewone afmetingen.