Gouden regen

Voor het gebied Gouden Regen en omgeving is een riolerings- en herstratingsplan ontworpen. Binnen het herstratingsgebied vallen de Gouden Regen, Duindoorn, Gaspeldoorn en Boksdoorn.

Bekijk het 3d-ontwerp op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/ow8ilzHHbsU 

Participatieprocedure

Voor het ontwerp hebben wij een participatieprocedure gevolgd. Alle bewoners van het herstratingsgebied zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in de Gouden Regen-flat op 31 augustus 2021. Alle ontvangen vragen en opmerkingen zijn in een participatierapport opgenomen. Dit rapport is door het college vastgesteld. En daarmee is de participatieprocedure afgerond. Het ontwerp is nu definitief. Bij de documenten treft u het rapport, de aangepaste tekening en ook de Bomen Effect Analyse aan.

Uitvoering werk

Wij verwachten dat wij medio april 2022 met de uitvoering van het werk kunnen beginnen. Alle bewoners worden vóór de start van het werk nog via een brief geïnformeerd.