Gouden regen

Voor het gebied Gouden Regen en omgeving is een riolerings- en herstratingsplan ontworpen. Binnen het herstratingsgebied vallen de Gouden Regen, Duindoorn, Gaspeldoorn en Boksdoorn.

Bekijk het 3d-ontwerp op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/ow8ilzHHbsU

Participatieprocedure

Voor het ontwerp hebben wij een participatieprocedure gevolgd. Alle bewoners van het herstratingsgebied zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in de Gouden Regen-flat op 31 augustus 2021. Alle ontvangen vragen en opmerkingen zijn in een participatierapport opgenomen. Dit rapport is door het college vastgesteld. En daarmee is de participatieprocedure afgerond. Het ontwerp is nu definitief. Bij de documenten treft u het rapport, de aangepaste tekening en ook de Bomen Effect Analyse aan.

Uitvoering werk

Onze aannemer is A. Molenaar Civiel BV uit Bergambacht. Hij start in de week van 30 mei met het werk. Het werk duurt naar verwachting tot volgend jaar juli. Vooruitlopend op de aannemer gaan de nutsbedrijven beginnen met hun werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het kan zijn dat zij ook de huisaansluitingen (het deel tussen de hoofdleiding en de woningen) gaan vervangen. Dit is ter beoordeling aan de nutsbedrijven zelf.

Voor eventuele informatie/vragen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze opzichter: de heer Marcel Erkel. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar op nummer 06 22 48 02 61.