Goed gebruik van de riolering

Ontstaan

Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen vooruitgegaan. Zo is door de aanleg van riolering onder andere de cholera uitgebannen. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks in sloten, vijvers en kanalen werd geloosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in oppervlaktewater terecht komt. Zoals u kunt lezen heeft de riolering een geschiedenis.

Gebruik

Iedere Nederlander loost per dag gemiddeld 120 liter afvalwater. Toiletten, douches, wasmachines en vaatwassers: al het afvalwater verdwijnt via de afvoer in het riool. Ook hemelwater wordt voor een groot deel via de riolering afgevoerd. Waar al dat water heen gaat en wat er mee gebeurt, daarbij staan maar weinig mensen stil. Pas als het riool verstopt raakt worden de ongemakken zichtbaar. Het toilet spoelt niet mee door of de woning stinkt naar rioollucht. U kunt dit helpen te voorkomen. Hoe? Heel simpel. Door goed gebruik te maken van de riolering.

Spoel daarom geen frituurvet of vochtige doekjes door het riool. Vet stolt in het riool en vochtige doekjes veroorzaken vastgelopen pompen waardoor het afvalwater niet meer afgevoerd kan worden. In Krimpen aan de IJssel gebeurt het regelmatig dat het riool verstopt is door gestold vet. Vaak kunnen deze verstoppingen alleen verholpen worden door een ontstoppingsbedrijf wat tot hoge kosten voor de gemeente of uzelf leidt.