Gladheidsbestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van wegen binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel die vallen binnen de strooiroutes. Alleen de provinciale weg N210 (C.G. Roosweg) valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie en Rijkswaterstaat. Bij geconstateerde gladheid wordt volgens vast patroon de hoofdverkeerswegen, de wijkontsluitingswegen en de hoofdfietspaden met wegenzout gestrooid.

Strooien op wegen met veel verkeer

De gemeente bestrijdt gladheid op wegen waar veel verkeer is. Dus niet in woonwijken omdat daar weinig verkeer is en zout strooien dan geen zin heeft. De ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken worden begaanbaar gehouden. Bij lichte gladheid wordt alleen bij bruggen en viaducten gestrooid. In enkele gevallen worden ook (delen van) straten gestrooid die niet staan aangemerkt als hoofdroute of uitvalsweg, omdat deze straten tussen twee hoofdwegen of ontsluitingswegen liggen.

Nat zout beter voor milieu

Door moderne voorspellingssystemen is de gemeente normaal gesproken tijdig geïnformeerd wanneer het glad wordt. Op wegen wordt preventief met nat zout gestrooid. Dit houdt in dat het nog niet glad is op het moment dat er gestrooid wordt. Doordat het natte zout blijft plakken is gemiddeld de helft minder zout nodig. Dit is beter voor het milieu. Met preventief strooien kan gladheid door bevriezing worden voorkomen. Bij heftige neerslag is preventief strooien meestal niet voldoende. Dan wordt er ook  gestrooid met normaal wegenzout of indien nodig eerst sneeuw geruimd.

Helpt u ook mee?

De gemeente en haar partners werken hard om Krimpen aan den IJssel goed bereikbaar te houden. Toch kunnen zij niet overal tegelijk zijn. Ook worden gedeelten niet gestrooid of van sneeuw ontdaan. Help daarom mee door zelf te vegen en te strooien. Denk vooral aan de stoepen rond uw huis of flat en rond uw geparkeerde auto.

Tips voor zelf strooien:

  • veeg sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
  • houd goten en putten vrij van sneeuw. Zo zijn straten en stoepen sneller schoon als het dooit;
  • strooi zand op dikke ijslagen;
  • strooi zout op plekken waar wordt gelopen of gereden;
  • strooizout is niet goed voor het milieu. Strooi dus niet té veel zout en alleen daar waar het nodig is.
  • Veeg eerst en strooi dan pas zout.
  • Onder ‘documenten’ ziet u welke straten in Krimpen gestrooid worden, tenzij het noodscenario van kracht is.

Noodscenario

Bij zeer slechte weersomstandigheden of bij een tekort aan strooizout (een zogenoemd ‘noodscenario’) worden de strooiroutes ingekort en wordt er beperkt gestrooid. Hiervoor wordt op de toegangswegen naar Krimpen aandacht gevraagd, onder meer door actiewagens en de elektronische borden bij de Algerabrug. Daarnaast houden we u op de hoogte via www.krimpenaandenijssel.nl, Twitter en Facebook.

Tips voor verkeersdeelnemers

Automobilisten:
Zorg dat uw autobanden op de juiste spanning zijn en beschikken over een goed profiel. Ruitenwissers moeten goed werken en er moet voldoende vloeistof in de auto aanwezig zijn. Maak eerst de ramen schoon en ga dan pas rijden. Pas uw rijstijl aan. Houd rekening met langere reistijden en langzame verkeersdeelnemers. Maak gebruik als het kan van het openbaar vervoer.
Fietsers, mensen met een scootmobiel of voetgangers:
Wees extra voorzichtig bij in- en uitritten, trottoirranden, in bochten en op hellingen.
Fietsers hebben ook veel aan de tips van de Fietsersbond (zie ‘links’).