Gemeentebegroting

De gemeenteraad geeft met het vaststellen van de Kadernota het college de opdracht om een begroting op te stellen. De begroting voor het komende jaar wordt in november vastgesteld. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Na vaststelling van de begroting door de raad, krijgt het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

De begroting en de meerjarenraming

Bij de begroting wordt ook een meerjarenraming gepresenteerd. De meerjarenraming is in tegenstelling tot de begroting geen beschikbaar budget, maar slechts een raming van 3 opvolgende jaren.

De begroting bestaat uit 3 onderdelen:

  • Programma’s;
  • Paragrafen;
  • Financiële begroting (baten en lasten).

Bekijk de begroting nu via het online portaal

De complete begroting kunt u inzien op het P&C-Portaal Gemeente Krimpen aan den IJssel. Het P&C-Portaal Gemeente Krimpen aan den IJssel kunt u vinden via onderstaande link: https://krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl/

Ook wordt er een infographic gemaakt van de begroting. Dit is een overzichtelijke samenvatting van de begroting. De infographic kunt u vinden onder de documenten op deze pagina.