Geluidsoverlast

Verschillende soorten geluid kunnen overlast veroorzaken. Soms lost u het zelf op door met de veroorzaker van de overlast in gesprek te gaan. Maar dat werkt niet altijd. Afhankelijk van u klachten kunt u terecht bij verschillende instanties.

 
Veroorzaker Instantie Telefoon
Particulieren (bijvoorbeeld buren) Politie (0900) 8844
Scooters/bromfietsen Politie (0900) 8844
Bedrijven: geluid van airco’s, trillingsoverlast,
laden & lossen en overig lawaai
DCMR (010) 473 33 33
Horeca (muziekoverlast) DCMR (010) 473 33 33
Evenementen DCMR (010) 473 33 33

 

DCMR Milieudienst Rijnmond spant zich in om het geluid van bedrijven, wegen, spoorwegen, luchtvaart, evenementen, horeca en bouwactiviteiten in het Rijnmondgebied terug te dringen. Ze hebben ervaring met het behandelen van klachten en het verrichten van geluidmetingen bij bedrijven en ook incidenteel naar aanleiding van klachten. Meer informatie vindt u op hun website