Fairtrade gemeente

Met groot enthousiasme is in 2021 een kerngroep van start gegaan om Krimpen aan den IJssel tot een Fairtrade gemeente te maken. Dit gebeurde naar aanleiding van een motie. De gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes campagnecriteria. De vrijwillige kerngroep heeft het afgelopen jaar diverse initiatieven genomen Fairtrade Krimpen van de grond te krijgen.

Helaas heeft de kerngroep samen met de gemeente moeten constateren dat de belangstelling in de gemeenschap voor dit initiatief zeer beperkt blijft. Dit ondanks alle inzet van de kerngroep leden. Om die reden hebben we besloten de poging te staken om Krimpen aan den IJssel een officiële Fairtrade gemeente te maken. De gemeente blijft Fairtrade een warm hart toedragen door Fairtrade producten te gebruiken en hoopt een zaadje geplant te hebben bij de gehele gemeenschap waardoor zij vaker (blijven) kiezen voor Fairtrade producten.

In de Duurzaamheidsagenda is blijvende aandacht voor gezondheid en voedsel

Wel zijn er binnen de Duurzaamheidsagenda nog andere acties die bijdragen aan het thema gezondheid en voedsel. Zoals het stimuleren van het gebruik van streekproducten, het versterken van een duurzaam lokaal voedselsysteem, voedseleducatie en het project: kies voor een maximum met een minimum.

Neem voor vragen contact met op met Ellen Kalkman

Heeft u vragen over Fairtrade gemeenten? Neem dan contact op met Ellen Kalkman van team Duurzaam Wonen en Werken. U kunt Ellen bereiken via  duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl of bel naar 14 0180.