Het ereburgerschap

De hoogste gemeentelijke onderscheiding die in Krimpen aan den IJssel aanwezig is, is het Ereburgerschap. Het ereburgerschap wordt als blijk van grote waardering en dankbaarheid toegekend aan Krimpenaren en niet-Krimpenaren die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Krimpen aan den IJssel. De prestaties moeten een zeer grote bijdrage hebben geleverd aan het imago van Krimpen aan den IJssel.

Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad. De besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een besloten vergadering. Het ereburgerschap kan niet worden aangevraagd door inwoners.