Eigen kracht/wat kunt u zelf

Iedereen moet mee kunnen doen in de Krimpense samenleving: dat is ons uitgangspunt. Uw omgeving kan u helpen wanneer u het zelf (even) niet kunt. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van de Krimpenaren. Dat is een belangrijk onderdeel van de nieuwe taken die de gemeente in 2015 krijgt. 

Eigen kracht

Oplossingen die Krimpenaren zelf zoeken voor hun eigen problemen, passen vaak het beste. U weet wat goed is voor uw gezin of uzelf. Dit noemen we eigen kracht.

U geeft zelf uw leven vorm. We helpen wanneer het nodig is, maar zorg en ondersteuning is niet vanzelfsprekend. Uw omgeving speelt hierbij een belangrijke rol, net zoals u belangrijk bent voor anderen. Als het u niet alleen lukt, dan kunt u natuurlijk om hulp vragen bij uw familie, vrienden, kennissen of buren. Ook kunt u hulp bieden aan deze mensen of aan anderen in de kerk, een vereniging, etc. Alle mensen, instellingen, organisaties en verenigingen in uw directe omgeving noemen we een netwerk.

Niet alleen maar samen

Soms is uw probleem zo ingewikkeld, dat uw familie of uw buren u niet kunnen helpen. Dan gaan consulenten van de KrimpenWijzer samen met u op zoek naar een passende oplossing. Ook zij kijken eerst met u naar uw netwerk en omgeving. Daarna kijken zij naar collectieve voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Krimpenaren die professionele ondersteuning en zorg nodig hebben, krijgen die.

Afbeeldingen