Duurzame subsidies

In Krimpen zetten we duurzame stappen. In 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Duurzaamheidagenda 2021-2024’ vastgesteld. Met deze agenda willen we samen werken aan een klimaatneutraal en gezond Krimpen in 2050. De duurzaamheidsagenda bestaat uit 4 thema’s: energie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid en voedsel.

Voor het thema energie hebben we het volgende voornemen: het tegengaan van klimaatverandering door de uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie te verminderen en de opwekking van energie te verduurzamen.

Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving

Om de uitstoot van CO2 te verlagen zijn er 3 subsidieregelingen opgesteld. Deze vallen onder de beleidsregel ‘Verduurzaming gebouwde Omgeving’.

De subsidieregelingen zijn:

Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren

Via de regeling ‘Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren geven we subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van woningen die onder een VvE vallen. Het gaat om:

  • het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur;
  • de ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen die uit dit advies komen.

Het maximaal aan te vragen bedrag is €17.500 per VvE.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Elektrisch koken

Via de regeling ‘Elektrisch koken’ geven we subsidie aan woningeigenaren om hun gaskookplaat of gasfornuis te vervangen door een volledig elektrische kookplaat of fornuis.

Het maximaal aan te vragen is €500 per woningeigenaar.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

Via de regeling ‘Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen’ geven we subsidie aan woningeigenaren om gezamenlijk met hun buren zonnepanelen aan te schaffen.

Het maximaal aan te vragen bedrag is €500 per woningeigenaar.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregelingen kunt u contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 14 0180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.