Duurzaamheidslening

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de Duurzaamheidslening.

Geld lenen via de Duurzaamheidslening van de gemeente Krimpen aan den IJssel levert u – als u het slim aanpakt – uiteindelijk juist geld op! Met energiebesparende maatregelen kunt u niet alleen besparen op uw woonlasten, u maakt er uw woning ook aangenamer en comfortabeler mee. Meer wooncomfort én een lagere energierekening dus!

Bovendien kunnen energiebesparende maatregelen goed zijn voor de waarde van de woning. Verder draagt u met deze maatregelen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Wat is de Duurzaamheidslening?

De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag is de looptijd 15 jaar.

De lening is een maand-annuïteitenlening waarbij u tijdens de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaalt en een vast rentepercentage geldt. Het maandbedrag bestaat uit een rente en een aflossingsdeel. Aan het einde van de looptijd is de lening geheel afgelost. U weet dus vooraf waar u aan toe bent. De actuele rente is te vinden op www.svn.nl/rente. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen met een minimum van € 250,-.

Voorwaarden

U bent een natuurlijk persoon. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld geen groep, bedrijf en/of organisatie vertegenwoordigt. Ook is het verplicht dat u eigenaar bent van de woning waarvoor u de duurzaamheidslening aanvraagt. En dat u de duurzaamheidsmaatregelen uitvoert bij de woning waarvoor u de aanvraag doet.

Gaat u verhuizen binnen of naar Krimpen aan den IJssel en wilt u de duurzaamheidslening al aanvragen voor uw nieuwe koopwoning? Neemt u dan contact op met Team Duurzaam Wonen en Werken via 14 0180.

Welke maatregelingen komen in aanmerking?

Het installeren, plaatsen of aanbrengen van:

 • Een warmtepomp
  Een warmtepomp is een systeem dat net als een cv-installatie het huis voorziet van verwarming en warm water en bovendien kan koelen.
 • Zonnepanelen
  Met zonnepanelen wekt u duurzaam elektriciteit op.
 • Een zonneboiler
  Een zonneboiler levert warm water, ook kunt u met een zonneboiler uw huis verwarmen.
 • Een kleinschalige windturbine
  Met een windturbine wekt u duurzame elektriciteit op met behulp van wind.
 • Gevelisolatie
  Het isoleren van de gevel levert een behoorlijke energiebesparing op. Zo zult u minder geluidsoverlast ervaren en heeft u minder last van koude buitenmuren.
 • Dakisolatie
  Ook het isoleren van uw dak levert grote besparing op, met name wanneer u uw zolder als leefruimte gebruikt en deze ruimte vaak verwarmd wordt.
 • Vloerisolatie
  Het isoleren van uw vloer levert een energiebesparing op. Daarnaast ervaart u meer comfort vanwege gelijkmatige temperaturen en een daling van het vocht in uw huis.
 • Raamisolatie
  Het isoleren van uw ramen draagt bij aan het verminderen van uw gasrekening. (Let op: raamhorren en plissédeuren mogen niet vanuit de duurzaamheidslening bekostigd worden.)
 • Een verwarmingsinstallatie
  U kunt uw oude ketel (cv) vervangen door een zuinigere ketel. Dit leidt tot lagere stookkosten.
 • Herstel van betonschade aan kwaaitaalvloeren
  Dit is alleen mogelijk wanneer u ook tegelijkertijd uw vloer isoleert.
 • Herstel van betonschade aan mantavloeren
  Dit is alleen mogelijk wanneer u ook tegelijkertijd uw vloer isoleert.

Hoe kunt u de lening aanvragen?

Vraag de lening minimaal 4 weken vóór de start van de werkzaamheden aan en volg onderstaande stappen:

 • U kunt gemakkelijk uw lening aanvragen via deze website. Het formulier vindt u hier en onder het kopje ‘links’. Wanneer u niet kunt inloggen met uw DigiD of niet beschikt over een DigiD kunt u het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen (140180). U ontvangt het formulier dan per post.
 • Mits uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u de volgende stukken binnen vier werken:
  – een voorlopige toewijzingsbrief;
  – een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 • Vul vervolgens het aanvraagformulier in en stuur het daarna op (aan het SVn).
 • Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie. Vervolgens ontvangt u:
  Een offerte met een overeenkomst van de geldlening óf als het SVn uw subsidieaanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.

Melden van uitgevoerde maatregelen

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, vult u daarna het declaratieformulier in dat het SVn u toestuurt. Het declaratieformulier stuurt u, samen met de originele facturen en betaalbewijzen, naar de gemeente. De gemeente kan de uitgevoerde werkzaamheden komen controleren.

Gratis advies voor energiezuinig wonen

Voor energiezuinige oplossingen die bij uw woning passen kunt u terecht bij onze WoonWijzerWinkel. U krijgt onafhankelijk advies op maat zonder winstoogmerk en wordt geadviseerd over, de voor u, beste oplossingen.

Ik ontvang ook andere subsidie

Ontvangt u voor uw energiebesparende maatregelen ook subsidie uit een andere regeling? Dan krijgt u voor dat deel van de kosten géén lening.

Kosten maatregelen lager dan verwacht

Als tijdens de uitvoering – dus ná het afsluiten van de lening – blijkt dat de kosten lager uitvallen, wordt de lening niet meer gewijzigd. Vraag dan aan het Stimuleringsfond Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) om het bedrag dat overblijft als een extra aflossing te gebruiken. Zo’n extra aflossing kost u dan niets.

Kredietwaardigheid test

Let op, geld lenen kost geld.

De Duurzaamheidslening is géén hypotheek. Toch wil het SVn zoveel mogelijk zekerheid dat u de lening kunt terugbetalen. Daarom toetst het SVn de kredietwaardigheid van elke aanvrager bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Verder stelt het SVn een advies op over uw terugbetaalmogelijkheden. De SVn baseert het advies op basis van uw actuele inkomen en het inkomen van de eventuele mede-eigenaar. Bij een negatief advies krijgt u alsnog géén lening.

Let op. Als u een SVn Persoonlijke lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. Daarom moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die u al heeft, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie. Lees hier hoe SVn uw aanvraag beoordeelt.

Nationale Energiebespaarlening

U kunt ook terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit landelijke fonds biedt ook leningen om maatregelen als isolatie of HR++ glas te financieren. Ook voor zonnepanelen kunt u geld lenen, maar alleen als u hiervoor maximaal 75 procent van de energiebespaarlening gebruikt. De andere 25 procent van het leenbedrag moet u dan investeren in andere maatregel van de lijst.

Aanvragen

Aanvragen duurzaamheidslening

Kijk voor meer informatie over en/of het aanvragen van een Energiebespaarlening op https://www.energiebespaarlening.nl. Ook is het mogelijk om als VvE een energiebespaarlening aan te vragen.

Afbeeldingen