Duurzaamheidsagenda 2021-2024

Met de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 willen we samen werken aan een klimaatneutraal en gezond Krimpen in 2050. Dat klinkt nog ver weg. Maar als we onze doelen willen bereiken dan moeten we nu echt doorpakken.

4 thema’s

De Duurzaamheidsagenda 2021-2024 bestaat uit 4 thema’s: energie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid en voedsel.

  • Energie: het tegengaan van klimaatverandering door uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie te verminderen en de opwekking van energie te verduurzamen
  • Circulair: het omvormen van het economische systeem waarin we grondstoffen niet uitputten en reststoffen opnieuw te gebruiken.
  • Klimaatadaptatie: het klimaat verandert. We zorgen ervoor dat we voorbereid zijn op klimaatverandering en beperken schade en overlast zoveel mogelijk.
  • Gezondheid en voedsel: het maken van duurzame keuzes die bijdragen aan de gezondheid en de verandering van het voedselsysteem.

Voor elk thema zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Daarnaast bevat de agenda een hoofdambitie: Krimpen aan den IJssel Klimaatneutraal en gezond in 2050. U vindt de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 onder het kopje documenten.

Samen aan de slag

Om de voorgestelde doelen te bereiken voeren we als gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders acties uit. De agenda is dan ook samen met stakeholders opgesteld. Denk hierbij aan de lokale energiecoöperatie Energiek Krimpen, het Seniorenplatform, onze buurgemeenten Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel, QuaWonen en de DCMR.

Ambitiedocument Duurzaamheid

De duurzaamheidsagenda is een uitwerking van het Ambitiedocument Duurzaamheid. In het ambitiedocument staat per thema welke doelen we de komende 4 jaar willen bereiken. Hoe we dat gaan doen staat in de Duurzaamheidsagenda. U vindt het Ambitiedocument Duurzaamheid onder het kopje documenten.

Realtime monitoring

De voortgang van de Duurzaamheidsagenda gaan we realtime monitoren. Daar maken we eerst een monitoringstool voor. Als die tool klaar is kan de voortgang op deze site realtime gevolgd worden. Jaarlijks stellen we een voortgangsrapportage op.