De wind wint

Omdat u in Nederland woont, heeft u vaak te maken met wind. Wist u dat de wind ook energie opwekt? Een windturbine wekt stroom op vanaf windkracht 2. Vanaf windkracht 6 werkt hij op vol vermogen. Een windturbine heeft een vermogen van ongeveer 3 MegaWatt en voorziet 1800 huishoudens van elektriciteit. De energieopbrengst van 1 windturbine is ongeveer hetzelfde als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Om van een windturbine te profiteren hebben we uw hulp nodig.

De weg naar windenergie in Krimpen aan den IJssel

De gemeente wacht op een initiatiefnemer die wil investeren in windenergie in Krimpen. Marktpartijen kunnen voorstellen doen voor het plaatsen van windturbines. Ze moeten dan aantonen dat ze aan het Beleidskader Wind voldoen. Dit is samen met ondernemers en inwoners opgesteld na een uitgebreide procedure. U vindt het Beleidskader Wind onder het kopje documenten.

Beleidskader Windenergie geeft kaders voor windenergie in Krimpen

Alleen de zuidrand van de Stormpolder is geschikt voor windturbines. De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht waar in onze regio ruimte is voor windenergie. In Krimpen aan den IJssel is er alleen ruimte voor windturbines in de Stormpolder. De gemeente is de Stormpolder eigenaar van een klein stukje grond. Als de windturbine (gedeeltelijk) op deze locatie moet staan, werkt de gemeente mee. Doordat de locatie in een drukbevolkt gebied ligt, zijn twee voorwaarden belangrijk bij het ontwikkelen van de windturbine.

Voorwaarden voor het plaatsen van een windturbine

  1. Zo min mogelijk overlast voor omwonenden.
  2. Participatie voor omwonenden bij een windproject moet mogelijk zijn.

Daarnaast stelt de gemeente eisen aan het plaatsen van windturbines. Aan de volgende eisen moet een initiatief in ieder geval voldoen:

  • Een kaart met de exacte positie van de windturbine(s)
  • De afmetingen van de windturbines
  • Onderbouwing van de kleurstelling
  • Visualisaties van het project
  • De noodzakelijke onderzoeken t.b.v. de vergunning aanvraag

De gemeente toetst ook op technische en wettelijke criteria: geluid, schaduwhinder, veiligheid, ecologie, landschap, radar van de scheepvaart en effecten op andere functie en waarden.

Vervul een actieve rol en sluit u aan bij de klankbordgroep Wind

Wilt u graag een actievere rol? Stuur dan een e-mail naar de gemeente. In de e-mail geeft u aan dat u mee wilt doen met de klankbordgroep Wind. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden en bedrijven goed meegenomen worden op dit thema. Daarom wil ze omwonenden en ondernemers helpen om een klankbordgroep op te richten wanneer er een windturbine-initiatief start.

Windenenergie biedt kansen aan lokale energiecollectieven van inwoners en/of bedrijven. Profiteer ook van de wind en vorm een coöperatie Wind in Krimpen! Energiek Krimpen is een lokale energiecoöperatie. Op dit moment richten zij zich op zonneprojecten.

Wat levert een windproject u op?

Windturbines zijn zichtbaar. Als gemeente vinden we het belangrijk dat u als inwoner of ondernemer ook profiteert van het windproject. Daarvoor zijn verschillende eisen opgenomen in het beleidskader. Een daarvan is dat minimaal 50% van het windproject in het bezit komt van inwoners, omwonenden en lokale ondernemers. Het ideaalplaatje is dat het gehele windproject van de omgeving is.

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Neem contact op met de gemeente

Komt u ergens niet uit als het gaat om windenergie? Laat het ons weten. E-mail naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl of bel ons via het telefoonnummer 14 0180. Wij helpen u graag.