De Wilgen

Inrichtingsplan voor directe woonomgeving De Twee Sluizen vastgesteld

De laatste woning aan De Twee Sluizen (project De Wilgen) wordt rond de zomervakantie opgeleverd. Dit is het moment dat het inrichtingsplan voor de directe woonomgeving (woonrijp maken) kan worden uitgevoerd. Het concept-inrichtingsplan is in het kader van een participatieprocedure voorgelegd aan de (toekomstige) bewoners van De Twee Sluizen en andere belanghebbenden in de directe omgeving. De uitkomsten van de participatieprocedure zijn in een rapport beschreven. Dit rapport is (samen met de bijbehorende tekeningen) onder de documenten op deze pagina in te zien.

De reacties op het concept-inrichtingsplan hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen. Het gaat daarbij om aanpassing van een type haag en beperkte verplaatsing van enkele lichtmasten, bomen in samenhang met de inrichting van de particuliere tuinen.

Verder is er mede naar aanleiding van reacties van de bewoners van De Twee Sluizen voor gekozen om aan de zijde van De Twee Sluizen 6 t/m 10 op het overrijdbare trottoir geen parkeren toe te staan. Dit vanuit een oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid van de woningen door noodhulpdiensten. Hiervoor moet nog een verkeersbesluit worden voorbereid en in procedure gebracht.

Uitvoering na de zomervakantie

De planning is erop gericht om direct na de zomervakantie (eind augustus/begin september) het inrichtingsplan uit te voeren. Alle werkzaamheden (bestrating, verlichting en groen) kunnen het komende najaar worden afgerond. IBKW bereidt op dit moment de aanbesteding voor.