De vierde vlaggenmast

Aan de vierde vlaggenmast hijst de gemeente vlaggen die wij aangeboden krijgen. Dit kunnen vlaggen zijn van organisaties met een ANBI-status en/of NGO’s, maar ook vlaggen voor evenementen, activiteiten of andere niet-commerciële organisaties. De gemeente geeft iedereen de mogelijkheid om de vlag hier te hijsen. Mits de vlag een boodschap uitdraagt die binnen de normen van fatsoen vallen. Bij twijfel geeft de burgemeester de doorslag.

Normaliter hebben alle ANBI-gerechtigde organisaties een eigen week/dag, waarin zij hun boodschap extra aandacht geven. Deze data staan in de jaarkalender voor de vierde vlaggenmast, zodat duidelijk is dat we die dag voor hen gereserveerd hebben.

Daarnaast zou het in de praktijk nog kunnen dat er twee of meer vlaggen voor een datum worden aangeboden. Is dit het geval, dan geldt de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gaat deze regel niet op, dan beslist de burgemeester wanneer welke vlag hangt.

Hoe levert u een vlag voor de vierde vlaggenmast aan

De vlaggen aan deze vlaggenmast hangen in principe van 09:00 uur ‘s ochtends tot 16:00 uur ’s middags. We hangen in het weekend geen vlaggen in deze mast. Valt een dag in het weekend dan wordt de vlag een dag eerder of een dag later gehesen.

  1. U stuurt minimaal een week voor de datum dat de vlag moet hangen een mail naar: communicatie@krimpenaandenijssel.nl
  2. In uw mail vertelt u in maximaal 40 woorden de naam van uw organisatie en wat het doel van deze organisatie is.
  3. U krijgt via dit emailadres een bevestiging dat het akkoord is dat de vlag op de betreffende datum komt te hangen.
  4. U maakt telefonisch een afspraak om de vlag af te geven. U zorgt dat bij het afgeven van de vlag een briefje is waarop de naam van de organisatie de contactpersoon, telefoonnummer en datum dat de vlag moet hangen, staat.
  5. De vlag wordt maximaal 1 dag van tevoren na telefonische afspraak bij de Front-office afgegeven.
  6. Wanneer u deze vlag afgeeft, maakt u direct een afspraak voor het ophalen van de vlag. Dit moet vallen binnen een week nadat de vlag gehangen heeft.
  7. De gemeente bewaart de vlaggen niet.