De Krimpense Maan

De Krimpense Maan is de nieuwste gemeentelijke onderscheiding. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan zowel Krimpenaren als niet-Krimpenaren en verenigingen als blijk van waardering op het gebied van sport, cultuur en samenleving. Het kan hierbij gaan om een eenmalige prestatie.

Ook wordt het waarderingsteken toegekend bij een meerjarig lidmaatschap (50 of langer) van een vereniging of in geval van een (minimaal) 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van het bestuur van een vereniging.

De toekenning van het waarderingsteken wordt gedaan door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van de portefeuillehouder. Kent u iemand die in aanmerking kan komen voor de Krimpense Maan? Neem dan contact op met de wethouder van de betreffende portefeuille of mail naar collegesecretariaat@krimpenaandenijssel.nl.