De Klinker

Speciaal voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel geeft de gemeente een magazine uit. In magazine De Klinker brengt de gemeente beleid dicht bij u. Het is een platform waar de Krimpense samenleving en het gemeentebestuur (gemeenteraad en B&W) elkaar ontmoeten.

Inhoud

In De Klinker kunt u lezen over het beleid van de gemeente, projecten in Krimpen en over de geschiedenis. De artikelen zijn vaak gekoppeld aan vaste rubrieken. Rubrieken waar u ook een bijdrage aan kunt leveren. Zo kunt u vragen insturen die door de gemeente in De Klinker worden beantwoord. Daarnaast kunt u artikelen lezen met daarin (achtergrond)verhalen van Krimpense verenigingen, stichtingen en inwoners.

Verschijningsdata

Magazine De Klinker verschijnt vier keer per jaar. In 2022 verschijnt het magazine op 15 februari, 19 april, 13 september en 6 december.

Levert u ook een bijdrage aan De Klinker?

In de agenda van de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen. Organiseert uw vereniging, club of organisatie in deze periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag.

Contact redactie

Uw vragen en vermeldingen in de agenda kunt u naar de redactie van De Klinker sturen via communicatie@krimpenaandenijssel.nl. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie De Klinker, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.