Crises en rampen

Bij rampen of zware ongevallen mag niets aan het toeval worden overgelaten. De gemeente Krimpen aan den IJssel is daarom goed voorbereid op eventuele rampen. Alles wat nodig is om een ramp te bestrijden ligt vast in het Regionaal Crisisplan. In dit plan staan afspraken over de organisatie en coördinatie van diensten, instanties en individuele personen, die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente.

Als de sirene gaat

Uiteraard doet de gemeente er alles aan om een ramp te voorkomen. Maar ook u moet op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s die de samenleving bedreigen. Op de overheidswebsite crisis.nl kunt u zien hoe u zich het beste kunt voorbereiden.
Rampen laten zich niet altijd aankondigen. De ramp kan dus al gebeurd zijn zonder dat u er enig idee van heeft. In dat geval kunt u op de volgende 2 manieren waarschuwingen ontvangen:

NL Alert

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert werkt op veel mobiele telefoons in Nederland. Kijk nu op de instelhulp (http://www.crisis.nl/nl-alert) of uw mobiel ook geschikt is.

Door middel van de sirene

Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm.

Als de sirene gaat:

– Ga direct naar binnen: Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat geldt voor iedereen. Dus ook als u op uw werk bent of op school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. Zij moeten niet van school worden gehaald. Op school wordt verteld wat er gedaan moet worden. Zit u in de auto, verlaat deze dan en ga zo snel mogelijk naar binnen. Het advies ‘ga direct naar binnen’ betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Dus een bedrijf, een kantoor een winkel of een huis. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken of er niet op reageren, waarschuw ze dan.

  • Sluit deuren en ramen: U moet ramen en deuren sluiten om schadelijke gassen buiten te houden. Schakel ook de ventilatie uit die lucht van buiten naar binnen kan brengen.
  • Zet radio of TV aan: In het geval van een ramp in deze regio is Radio Rijnmond de officiële ‘rampenzender’. Dat wil zeggen dat de autoriteiten bewoners van het rampgebied via deze zender informeren en instrueren. Radio Rijnmond is te ontvangen via de kabel en altijd (dus ook bij een eventuele stroomstoring) via FM op 93.6 Mhz.

Neem voor meer informatie contact op met team Veiligheid, telefoonnummer (14 0180)

Afbeeldingen