Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De raadsleden zijn daarom erg geïnteresseerd in uw mening en komen graag met u in contact. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad, een fractie, of een raadslid.

Contactmogelijkheden

Brief

De gemeenteraad ontvangt regelmatig brieven en e-mails van bewoners met klachten, vragen en ideeën. U kunt deze brief afgeven bij de receptie van het raadhuis of sturen naar:

Gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

E-mail

U kunt de individuele raadsleden ook een e-mail sturen. Op de website vindt u een overzicht van de contactgegevens van de raadsleden onder samenstelling gemeenteraad
Wilt u de hele gemeenteraad een e-mail sturen? Mail dan naar griffier@krimpenaandenijssel.nl en vermeld in uw mail dat deze gericht is aan de gemeenteraad.

De gemeenteraadsleden op bezoek

De leden van de gemeenteraad komen graag op bezoek bij bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen. Vindt u het leuk om de gemeenteraadsleden te ontvangen, heeft u een idee voor een thematisch bezoek of wilt u meer informatie. Neem dan contact op met de griffie van de gemeente:

Telefoon: 14 0180
E-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl

Omdat gemeenteraadsleden naast hun werk als raadslid vaak ook een baan hebben, zijn de bezoeken over het algemeen ’s avonds.

Maak gebruik van uw spreekrecht

Tijdens de informatieve raadscommissies kunt u meespreken over onderwerpen die op de agenda staan. De raadsfracties nemen deze informatie mee voor hun verdere standpuntbepaling.

In de vergaderingen van de besluitvoorbereidende raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. Dit kunt u doen over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen die u onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht ? Neem dan ten minste twee werkdagen voor aanvang van de vergadering contact op met de griffie:

Meer informatie over meespreken en spreekrecht vindt u onder raadscommissies

Telefoon: 14 0180
E-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl