Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning en gratis. De ondersteuning bestaat uit het geven van informatie en advies en het aanbieden van algemene ondersteuning aan de cliënt en zijn naasten. Het draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning via KrimpenWijzer

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de cliëntondersteuning belegd bij de consulenten van KrimpenWijzer.

Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De consulenten van de KrimpenWijzer helpen u met het regelen van praktische zaken en/of het inzetten van de ondersteuning. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw vragen en ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen.

Voor wie is het?

De cliëntondersteuning is voor alle inwoners die zorg of hulp krijgen van een instantie. Ook kunnen inwoners die zorg of hulp van een instantie willen aanvragen, gebruikmaken van de onafhankelijke, gratis cliëntondersteuning.

Wat doet de cliëntondersteuner (consulent van KrimpenWijzer)?

U kunt ondersteuning krijgen bij allerlei zaken. Bijvoorbeeld:

  • Het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld een Wlz-indicatie of jeugdhulp;
  • Het doen van een aanvraag voor de Wmo;
  • Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of persoonlijk plan;
  • Het helpen uw vraag of probleem duidelijk onder woorden te brengen;
  • Informatie geven over het probleem en wat u kunt doen om het op te lossen;
  • Samen met u een gesprek voorbereiden;
  • Meegaan naar gesprekken.