Centrum-Zuid

De gemeente en woningcorporatie QuaWonen hebben de handen in één geslagen om het gebied tussen Waardzicht, Raadhuisplein, Boerhaavelaan en Nieuwe Tiendweg aan te pakken. Dit gebied noemen we Centrum-Zuid. In de nieuwe situatie komen er in totaal maximaal 280 woningen verdeeld over 6 appartementengebouwen. De gebouwen bestaan uit verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent met 10 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 of 6 bouwlagen. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Een filmpje met uitgebreide uitleg over het project Centrum-Zuid is te vinden op ons YouTube-kanaal.

Het vernieuwen van Centrum-Zuid gebeurt in fasen

Centrum-Zuid laat zich onderscheiden in 3 deelgebieden

  • Deelgebied 1: blok A, B en C op grondgebied QuaWonen (tussen Albert Schweitzerlaan en Boerhaavelaan)
  • Deelgebied 2: blok D op globaal de plek van het vrijgekomen busstation
  • Deelgebied 3: blok E en F op de gemeentelijke locatie (locatie Rank en omgeving)

Start en planning werkzaamheden

Op 10 maart is het officiële sein gegeven voor de start van de werkzaamheden. Begonnen is met de bouw van gebouw A in deelgebied 1. Na de zomer wordt begonnen met gebouw B waarna blok C en blok D volgen.

De bouw van de laatste 2 blokken E en F in deelgebied 3 staat in 2023 op de planning.

Meer informatie

Op www.natuurlijkcentrumzuid.nl vindt u meer informatie over het project.

Afbeeldingen