Centrum-Zuid

QuaWonen bezit woningen aan de Albert Schweitzerlaan en Boerhaavelaan. Deze woningen wil de QuaWonen slopen. Zij bouwt daarvoor nieuwe woningen. Door deze sloop zien we kans om het gebied tussen Waardzicht, Boerhaavelaan, Nieuwe Tiendweg en Raadhuisplein op te knappen. Dit gebied noemen we Centrum-Zuid. QuaWonen en de gemeente trekken samen op om Centrum-Zuid aan te pakken. Bij de uitvoering van dit project houden we rekening met de werkzaamheden aan de Grote Kruising en Boerhaavelaan.

Een filmpje met uitgebreide uitleg over het project Centrum-Zuid is te vinden op ons YouTube-kanaal

Het vernieuwen van Centrum-Zuid gebeurt in fasen

  • Deelgebied 1: sloop en nieuwbouw grondgebied QuaWonen (tussen Albert Schweitzerlaan en Boerhaavelaan)
  • Deelgebied 2: bouw sociale woningen op de plek van het vrijkomend busstation
  • Deelgebied 3: herontwikkeling van de particuliere grond van De Rank, IBKW en twee woningen.

Stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld op 10 december 2020

De gemeenteraad heeft stedenbouwkundige kaders voor heel Centrum-Zuid vastgesteld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de plek en de hoogte van de gebouwen en de duurzaamheidsambities.  Maar ook waar groen en water komt. Hoe wordt geparkeerd.  En waar de straten komen. In de nieuwe situatie komen er in totaal maximaal 280 woningen verdeeld over 6 appartementengebouwen. De gebouwen bestaan uit verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw krijgt 10 bouwlagen. De andere gebouwen bestaan uit 5 of 6 bouwlagen. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan is klaar

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid kon iedereen vanaf woensdag 21 april 6 weken bekijken. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPKLCentrumzuid-on01.

Digitale inloopbijeenkomst

Op woensdag 19 mei was er een digitale inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan. De presentatie van de inloopavond kunt u terugvinden onder het kopje ‘documenten’.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid maakt de nieuwbouw van maximaal 280  woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen bouwen we binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg,  Boerhaavelaan en Raadhuisplein. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg en Boerhaavelaan van deze nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De maximaal berekende geluidbelasting is door verkeer 54 dB op de C.G. Roosweg,. Door verkeer op de Nieuwe Tiendweg 60 dB En 57 dB door verkeer op de Boerhaavelaan. Het onderzoek wijst uit dat geen goede maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze wegen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat we voldoen aan de andere voorwaarden. We nemen ons voor om hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen. Dit doen we met bovenstaande informatie en volgens artikel 83 lid 2 en 110a van de Wet Geluidhinder.

Planning project Centrum-Zuid

De sloopwerkzaamheden van de woningen zijn klaar. Start van het bouwen in deelgebied 1 is gepland eind 2021. Met deelgebied 2 beginnen we half 2022.

Deelgebied 3 is een plaats die het grootste deel in particuliere handen is. Zo staat hier kerk De Rank, kantoor van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard en twee woningen. Er zijn hierover gesprekken tussen de gemeente en de 4 eigenaren. We verwachten begin 2023 met nieuwbouw in dit gebied te starten.