Buys Ballotsingel / Dr. Thijsselaan

Voor de Buys Ballotsingel en de Dr. Thijsselaan is een riolerings- en herstratingsplan ontworpen. Klik hier voor de uitlegvideo van dit riolerings- en herstratingsplan.

Belangrijke verandering van bestaande situatie: aanleg fietsstraat

Er is één belangrijke wijziging van de bestaande situatie: we gaan een fietsstraat aanleggen. Deze fietsstraat is een onderdeel van de fietsroute in het gehele centrumgebied. Het doel is om het fietsverkeer veiliger te maken en “gebundeld” via één hoofdroute naar het centrum én de Algerabrug (v.v.) te leiden. De fietsstraat begint bij de Ouverturelaan en loopt via de Vincent van Goghlaan, de Buys Ballotsingel naar de Koekoekstraat en straks door Centrum-Zuid richting de wethouder Hoogendijktunnel.

Op een fietsstraat hebben fietsers prioriteit en zijn auto’s ’te gast’. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de straat. Die zijn in het ontwerp verwerkt.

Participatieprocedure

Voor het ontwerp hebben wij een participatieprocedure gevolgd. Alle belanghebbenden hebben een brief ontvangen met de uitnodiging om op het ontwerp te reageren. Alle ontvangen reacties zijn in een participatierapport verwerkt én becommentarieerd. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders het rapport vastgesteld. En daarmee is de participatieprocedure klaar. Het rapport en de aangepaste tekening kunt u hieronder, bij de documenten, terugvinden.