Buurtbemiddeling

Kleine irritaties tussen buren kunnen uitgroeien tot grote conflicten. Buurtbemiddeling geeft tips om het niet zover te laten komen en helpt bij het oplossen van burenconflicten. De goed getrainde bemiddelaars van Kwadraad zorgen ervoor dat er ruimte komt voor wederzijds begrip tijdens een bemiddelingsgesprek. Weer prettig wonen in een gezellige buurt of juist anderen helpen om tot een goede oplossing te komen? Schakel onze bemiddelaars in of meld u aan als vrijwilliger.

Meer informatie

De gemeente biedt haar inwoners gratis buurtbemiddeling van Kwadraad aan. Voorwaarde is wel dat er tussen de buren geen lichamelijk geweld is gebruikt. En dat de buurman of buurvrouw aanspreekbaar is. Uitzondering hierop zijn de huurders van QuaWonen. QuaWonen bemiddelt namelijk zelf tussen huurders. Informatie over de bemiddeling van QuaWonen staat op www.quawonen.com.

Welke overlast komt zoal in aanmerking voor buurtbemiddeling?

  • Geluidsoverlast
  • Overhangende takken/bomen
  • Rommel in trappenhuis
  • Blaffende honden/overlast (huis-)dieren
  • Ruzie over de erfgrens
  • Pesterijen/roddel
  • Stank
  • Andere leefwijze
  • Overlast van kinderen
  • Vernieling

Maatregelen rondom coronavirus

Vanaf heden kunnen er weer buurtbemiddelingsgesprekken plaatsvinden op een neutrale locatie. De intakegesprekken vinden zo veel mogelijk telefonisch plaats. Het gesprek vindt plaats conform de richtlijnen van het veiligheidsprotocol van buurtbemiddeling. Uiteraard dient u hierbij ook de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen.

Hoe kunt u overlast melden?

Als het u niet lukt om er samen met uw buren uit te komen, neem dan gerust contact op met de coördinator Buurtbemiddeling, Kwadraad. Bel 088 900 4000 of mail naar: buurtbemiddeling@kwadraad.nl