Burgemeester W. van Waningpenning (de erepenning)

De burgemeester W. van Waningpenning is een erepenning die toegekend wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen of organisaties die zich in de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ook kan de erepenning worden toegekend aan Krimpenaren die zich langdurig inzetten als raadslid en niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. De besluitvorming over de toekenning vindt plaats in de collegevergadering. De erepenning kan niet worden aangevraagd door inwoners.