Buitengewoon opsporingsambtenaren / handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verrichten dagelijks belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat Krimpen aan den IJssel veilig en leefbaar blijft. In de gemeente doen de boa’s openbare ruimte dit bijvoorbeeld door de aanpak van overlast en kleine ergernissen zoals woonoverlast, burenruzies, vandalisme en foutgeparkeerde auto’s. De boa milieu en leefomgeving wordt ook ingezet bij het voorkomen van milieudelicten, illegaal vuurwerk, het toezicht in het buitengebied en bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Omdat boa’s veelal op straat aanwezig zijn, kunnen zij meteen ingrijpen bij overlastsituaties en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Boa’s vullen de politie aan bij het toezien op de openbare orde en veiligheid. Daarnaast hebben zij een preventieve werking op vandalisme en criminaliteit. Door hun inzet in de openbare ruimte ontlasten boa’s de politie. Deze heeft daardoor meer tijd voor haar andere taken. Zo zijn boa’s de laatste jaren uitgegroeid tot een onmisbare partner van de politie.

Maak hier een melding openbare ruimte voor de boa’s

Bodycams

Buitengewoon opsporingsambtenaren in Krimpen aan de IJssel moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor eventuele omstanders en de boa’s. Om de veiligheid te vergroten dragen onze boa’s een bodycam. Boa’s kunnen met een bodycam beeld en geluid registreren tijdens hun werk. De kleine camera wordt op het uniform bevestigd. Een boa zet de camera pas aan wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Een boa meldt aan de betrokkene(n) dat hij of zij de camera aanzet. De bodycam maakt constant opnames die telkens na 30 seconden worden overschreven. Ze worden gebruikt:

  • als bewijsmateriaal
  • bij de behandeling van klachten
  • de opsporing of vervolging van strafbare feiten
  • op verzoek van een boa voor evaluatie van zijn eigen handelingen

De betrokkene kan de beelden opvragen. Dit dient te gebeuren binnen 28 dagen. Daarna worden de beelden vernietigd.

Herken de buitengewoon opsporingsambtenaar

Volgens het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dragen boa’s openbare ruimte een modeluniform. De afgelopen jaren is een professionalisering rondom boa’s in gang gezet. Zo is er sprake van permanente her- en bijscholing. Hierbij past een eigen herkenbare identiteit voor een boa. Daarmee kan de boa zich onderscheiden van andere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de politie. De boa is duidelijk herkenbaar in het modeluniform.