Brandweer

Krimpen aan den IJssel valt onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Voor elk mens of dier in nood, voor elke ernstige bedreiging van uw eigendommen kunt u een beroep doen op de brandweer. Zo bevrijdt de brandweer mensen uit defect geraakte liften en uit voertuigen na een ongeval. Met duikers verricht zij reddingen en bergingen te water. De brandweer bestrijdt wateroverlast en treedt op bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Als u of iemand anders de hulp van de brandweer nodig heeft, gebruikt u het landelijk alarmnummer 112. Het is belangrijk dat u de centrale de gelegenheid geeft te noteren wie u bent, vanwaar u belt en wat er aan de hand is. De brandweer kan binnen 8 minuten, nadat u het telefoongesprek heeft beëindigd, bij u zijn.

Meer informatie

Voor de uitvoering van deze taken heeft de brandweer bij de uitrukdienst zowel fulltime personeel als ‘parttime’ (vrijwillig) personeel in dienst. Voor fulltime beroepskrachten zijn er niet altijd vacatures, maar vacatures voor ‘parttimers’ zijn er meestal wel. ‘Parttimers’ moeten wel voldoen aan dezelfde eisen als het beroepspersoneel. Denkt u daaraan te voldoen en heeft u naast uw reguliere werk voldoende tijd ter beschikking? Dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling personeelszaken van de brandweer.

Bezoekadres Regionale Brandweer, cluster IJsselland:

Slotlaan 121, 2902 AL, Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 088 – 87 79 150
Postadres: Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Cluster Commandant: H. Steens

Telefoonnummer Preventie:

Telefoonnummer 088 – 87 79 137
Postadres: Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam