Bodem

Bodeminformatie

Bent u op zoek naar bodeminformatie? DCMR heeft alle bodemgegevens van Krimpen aan den IJssel. Makelaars, woningzoekenden en andere geïnteresseerden vinden op de website van de DCMR alle beschikbare informatie over bodemonderzoeken en saneringen.

Hoe het werkt
Op de kaart zoomt u in op het gebied waar het pand of perceel ligt waarin u geïnteresseerd bent. U krijgt dan een overzicht van alle bij de DCMR bekende gegevens en achterliggende documenten. U kunt ook op postcode en huisnummer zoeken.  
Aanvullende vragen?
Op de website van de DCMR vindt u alle bodeminformatie die de DCMR in huis heeft. Heeft u daarna nog meer vragen? Bel dan met de Bodemtelefoon van de DCMR: 010 – 246 8140 of stuur een mail naar info@dcmr.nl.

Bodemfunctiekaart

Vanaf mei 2011 beschikt de gemeente Krimpen aan den IJssel over een nieuwe bodemfunctiekaart. Het opstellen van deze kaart is een verplichting volgens het Besluit bodemkwaliteit artikel 55, lid 1. 

3 functies
In de bodemfunctiekaart is de gemeente ingedeeld in 3 functies:

  • Wonen
  • Industrie
  • Achtergrondwaarden (landbouw, natuur)

De bodemfunctiekaart is van belang voor de bepaling van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen (o.a. in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen – BUS) en als toepassingnormering bij grondverzet, zodra het Besluit bodemkwaliteit volledig geïmplementeerd is. De kaart geeft geen beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse.

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging wordt vooral veroorzaakt doordat er in het verleden onzorgvuldig is omgegaan met stoffen. Of dat er legaal of illegaal afval is gestort. Zo staan huizen in de oude kern van de gemeente en langs de dijklinten vaak op een ophooglaag. Deze laag is gevormd door het eeuwenlang storten van afval. Denk daarbij aan huisvuil, bouwresten van huizen, maar ook aan afval van (voormalige) bedrijven. Omdat we goed met onze bodem moeten omgaan, zijn de volgende wetten en regels van kracht.

  • Wet bodembescherming (Wbb): deze wet biedt een uitgebreid instrumentarium om bodemverontreiniging aan te pakken;
  • Wet milieubeheer (Wm): met het zorgplichtartikel uit deze wet wordt niet alleen getracht om bodemverontreiniging zo veel mogelijk te voorkomen. Maar ook om nieuwe gevallen van bodemverontreiniging direct te laten verwijderen;
  • Woningwet (Ww): de Woningwet stelt voorwaarden aan het bouwen op verontreinigde grond;
  • Besluit Bodemkwaliteit (Bbk): dit besluit regelt het (her)gebruik van (licht verontreinigde) grond (in het kader van grondverzet) en het besluit verbindt regels aan het toepassen van steenachtige materialen.