Bijzonder transport

Voor vervoertransporten over de weg die langer, breder, hoger of zwaarder zijn dan ‘de  standaard’ moet er een ontheffing worden verleend om ermee op de weg te rijden. Voor het verlenen van een ontheffing voor dit soort exceptioneel transporten (bijzondere transporten) is een landelijk organisatie verantwoordelijk: de afdeling Ontheffingen van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Ook hebben de wegbeheerders (gemeenten, Rijkswaterstaat en provincies) een rol.

Proces

Bedrijven die een exceptioneel transport nodig hebben om materialen te vervoeren, vragen dit aan bij de afdeling Ontheffingen van de RDW. De RDW meldt zo’n exceptioneel transport bij de wegbeheerders. Als zo’n transport bijvoorbeeld van Rotterdam naar Krimpen moet, dan worden gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, Rijkswaterstaat (voor de Algerabrug) en gemeente Krimpen aan den IJssel op de hoogte gesteld. De wegbeheerders keuren dit soort transporten goed of af. Met de goedkeuring geven zij ook een bindend advies over de route die het voertuig kan rijden. De goedkeuring en het advies worden doorgegeven aan het bedrijf. Bij een exceptioneel transport kan de weg tijdelijk worden afgesloten of is het mogelijk dat er transportbegeleiding aanwezig is. 
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft met de RDW afspraken gemaakt wanneer -deze vaak verkeersbelemmerende transportbewegingen- mogen plaatsvinden. Dat wordt omschreven in een ontheffingsbesluit wat aan het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, wordt verstrekt. Als er een exceptioneel transport door Krimpen plaats moet vinden, dan mag dat niet tussen 6.00-10.00 en 15.00-20.00 uur.

Overtreding van afgesproken procedure

Het komt regelmatig voor dat een transporteur zich niet houdt aan de gestelde voorwaarde. Dit is vooral frustrerend als dit tijdens de verkeerspiekuren plaatsvindt. Bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van de Algeracorridor. Meldingen hierover graag doorgeven aan de politie die daarin handhavend kan optreden. Ook de RDW is geïnteresseerd in transporteurs die zich niet houden aan de opgestelde gedragsregels.

Beperkingen rijdtijden onderliggend wegennet (aan autosnelwegen)

  • Aan de ontheffingen wordt op werkdagen de volgende rijtijdenbeperking verbonden, tenzij anders onder passagevoorwaarden in de trajectbeschrijving is vermeld: Voor een transport met een breedte van 4,01 m tot en met 4,50 m, en/of een lengte ≥ 27,50 meter en/of een massa > 100.000 kg geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10.00 en 15.00 uur en tussen 20.00 en 6.00 uur.
  • Voor een transport met een breedte van 4,51 m tot en met 5,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 20.00 en 6.00 uur.
  • Voor een transport met een breedte > 5,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 22.00 en 6.00 uur.
  • Indien bijzondere verrichtingen moeten worden verricht geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10.00 en 15.00 uur en tussen 20.00 en 6.00 uur, ter plaatse van de bijzondere verrichting. Een bijzondere verrichting is bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van de hele weg om het bijzondere transport plaats te laten vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de RDW (zie links).