Bijstand

Als u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, omdat u onvoldoende inkomsten hebt, kunt u beroep doen op de Participatiewet. Deze wet is van toepassing als u geen recht heeft op een andere uitkering, of als die uitkering onvoldoende is. De bijstand zorgt ervoor dat de hoogte van uw inkomen op het landelijk vastgestelde minimumniveau komt te liggen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van IJsselgemeenten. Ook kunt u contact opnemen met de Informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten via e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoonnummer: 010 284 84 57 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur).