Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

Krimpen aan den IJssel heeft beleidsregels voor de bestuurlijke boete inzake de BRP*. U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Ook als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens dan in de BRP. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17. De hoogte van de boete kan variƫren, maar is maximaal 325 euro.

* Officieel: De regeling bestuurlijke boete BRP Krimpen aan den IJssel 2020.

Goede registratie

De gemeente heeft goede gegevens van haar inwoners nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

Reden voor een boete?           

De gemeente doet in onderstaande gevallen altijd eerst onderzoek naar uw inschrijving. Als u niet meewerkt aan dat onderzoek, krijgt u ook een boete.

In onder andere de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven;
  • als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten;
  • als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen;
  • als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft;
  • als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek;
  • als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bijvoorbeeld bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland);
  • als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert, (bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte).

Is bezwaar tegen de boete mogelijk?

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als de gemeente van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, zal dat moeten blijken uit bij de gemeente beschikbare informatie. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. De sanctie is onvoorwaardelijk. Dit betekent dat de opgelegde boete niet kan worden ingetrokken of gewijzigd als iemand alsnog aan de verplichtingen voldoet. Als aan u een bestuurlijke boete is opgelegd, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal uw bezwaarschrift behandelen en besluiten of dit gegrond is of niet. Indien gegrond, kan de boete worden ingetrokken. Indien niet gegrond, blijft de boete staan maar kunt u wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.