Bestemmingsplan Lansingh-Zuid

Inwerkingtreding en onherroepelijk geworden bestemmingsplan Lansingh-Zuid

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat, volgens artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Lansingh-Zuid op donderdag 5 september 2013 in werking is getreden.
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is tegen het op 13 juni 2013 door de gemeenteraad gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Lansingh-Zuid geen beroep ingediend. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Begrenzing bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Lansingh-Zuid ligt in het zuiden van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Aan de noordkant grenst het gebied aan de wijk Kortland. Aan de oostkant vormt de Krimpenerbosweg (N474) de grens. Aan de overzijde van deze weg ligt de wijk Langeland. Aan de west- en zuidzijde wordt het plangebied afgebakend door de N210, deze weg vormt ook de gemeentegrens met de gemeente Nederlek.

Bestemmingsplan beschikbaar en raadpleegbaar

Het bestemmingsplan ‘Lansingh-Zuid’ is beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan Lansingh-Zuid ook inkijken in het Publiekscentrum van het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de heer A. Jansen, afdeling Ruimte telefoonnummer 140180.