Bestemmingsplan Langeland

Inwerkingtreding gewijzigde bestemmingsplan Langeland

Het door de gemeenteraad op 25 april 2013 gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Langeland, is op donderdag 11 juli 2013 in werking is getreden.

Geen beroep

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is tegen het op 25 april 2013 door de gemeenteraad gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Langeland geen beroep ingediend. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Begrenzing bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Langeland heeft betrekking op de ‘polder Langeland’ die in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw voor woningbouw is ontwikkeld. Het gebied wordt begrensd door de Hollandsche IJssel, de Breekade, de N210 en de groenzone die de polder Langeland van de polder Kortland scheidt.

Bestemmingsplan beschikbaar en raadpleegbaar

Het in werking getreden bestemmingsplan ‘Langeland’ is beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO codering:  NL.IMRO.0542.BPLangeland-VAO1.
U kunt het bestemmingsplan Langeland ook inkijken in het Publiekscentrum van het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de heer A. Jansen, afdeling Ruimte telefoonnummer 140180.