Bestemmingsplan Kortland

Bestemmingsplan Kortland

Het bestemmingsplan Kortland is op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, op donderdag 5 september 2013 in werking getreden. De bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingestelde beroepen zijn afgehandeld. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan in zijn geheel onherroepelijk geworden.

Begrenzing bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het plangebied is ruim 200 hectare groot en beslaat ongeveer een vierde van het totale oppervlakte van de gemeente. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Hollandse IJssel, deze vormt ook de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de wijk Langeland. Aan de zuidzijde grenst het plangebied voor het grootste gedeelte aan de wijk Lansingh-Zuid en het overige deel aan de gemeente Nederlek. Aan de westzijde vormt de Sliksloot de grens, aan de overzijde van dit water bevindt zich het bedrijventerrein Stormpolder.

Bestemmingsplan beschikbaar en raadpleegbaar

Het bestemmingsplan ‘Kortland’ is beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan “Kortland” ook inkijken in het Publiekscentrum van het raadhuis. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de heer A. Jansen, afdeling Ruimte telefoonnummer 140180.