Beroep

Meer informatie over beroep

Als iemand het niet eens is met de beslissing van de gemeente op een bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Ook een andere belanghebbende kan beroep instellen. Onderaan de schriftelijke beslissing op het bezwaarschrift staat welke stappen er verder moeten worden genomen. Een beroepschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als aan een bezwaarschrift. Binnen 6 weken na verzending van het bezwaarschrift moet het beroep zijn ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.