Beleidsplan Sociaal Domein

De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2020 het beleidsplan sociaal domein, Kracht van Krimpen, krachtig verder 2020-2025 vastgesteld.

Er is een zorgvuldig traject gelopen om tot dit beleidsplan sociaal domein te komen, waarin veel inwoners en instanties input hebben geleverd: Heel veel dank hiervoor! Zonder deze input was dit beleidsplan niet geworden wat het nu is.

Met het nieuwe beleidsplan bouwen we voort op het sociaal domein dat werd ingericht in 2015, toen diverse taken van het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld. Wat sindsdien is neergezet aan preventie, basishulp en individuele voorzieningen vergt echter niet alleen onderhoud. Het moet vooral ook toekomstbestendig worden gemaakt. Want de wereld is veranderd, en verandert nog steeds. Was in 2015 de betaalbaarheid van het sociaal domein nog amper een vraagstuk. Anno 2020 is dit voor alle gemeenten in Nederland, een uitdaging van de eerste orde. Hierdoor zullen we steeds meer op zoek moeten naar de grenzen van de wettelijke zorgplicht. Binnen die grenzen blijven wij staan voor goede zorg en ondersteuning tegen zo laag mogelijke kosten. Het liefst middels de inzet van eigen netwerk en/of vrijwilligers.

En dan is er ook nog corona. Op het moment van schrijven van het beleidsplan zitten we hier nog midden in. Wat de gevolgen van corona zullen zijn op de langere termijn, valt nog niet te overzien. Onze inzet is om alle inwoners en organisaties in Krimpen aan den IJssel die door de coronacrisis zijn of worden getroffen, en die hierdoor kwetsbaar zijn geworden, perspectief te blijven bieden.

Als gemeente sturen we op:

  1. het hebben van een goede basis;
  2. het versterken van zelfredzaamheid;
  3. toegang Sociaal Domein.

Vier leidende principes:

  1. Inclusie: Sterk maken voor een inclusief Krimpen aan den IJssel
  2. Inwoner centraal: Versterking preventie en basishulp
  3. Samen: Integrale samenwerking en leefwereld inwoner centraal
  4. Betaalbaar: Grip op de uitgaven, door inzet van meer casusregie.  Effectieve en efficiënte ondersteuning en hulp.