Balie

Voor een aantal producten en diensten is het nog wettelijk verplicht dat u langskomt in het raadhuis. Denkt u aan de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs.

Servicenorm: tevredenheid

U bent tevreden over hoe we u helpen aan de balie. Het gaat hier met name om de balies Burgerzaken, Belastingen en Vergunningen. Minimaal 90% van de bezoekers waardeert ons bij het klanttevredenheidsonderzoek met een 7 of hoger.

Servicenorm: eenvoudig afspraak maken

U kunt eenvoudig een afspraak maken via onze website of het KCC (Krimpens Contact Centrum). Minimaal 60% van de afspraken wordt gemaakt via de website.

Servicenorm: Termijn waarop u terecht kunt in het raadhuis

Indien u naar het raadhuis komt voor een product of dienst, streven we ernaar dat u zo snel mogelijk bij ons terecht kunt. In minimaal 90% van de gevallen kunt u binnen 5 werkdagen terecht in het raadhuis.

Servicenorm: hoe snel u aan de beurt bent

Als u een afspraak heeft gemaakt en zich heeft aangemeld in het raadhuis, dan wordt u binnen maximaal 5 minuten geholpen. In minimaal 80% is dit gelukt.