Asbezorging

De begraafplaats is niet alleen een plek voor begraven, maar ook een plek voor asbezorging. Na crematie van de overledene hebben de nabestaanden diverse mogelijkheden voor bestemming van de as.

Algemene urnengraven

In de eerste plaats zijn er algemene urnengraven. Deze bieden ruimte aan twee willekeurige urnen. De bewaartermijn van de urn is tien jaar. Het is niet mogelijk om in algemene urnengraven asbussen of urnen van verwante personen bij te plaatsen.

Particuliere urnengraven

Er kan ook een particulier urnengraf gehuurd worden. Een particulier urnengraf wordt in eerste instantie voor 20, 25 of 30 jaar uitgegeven. Vervolgens is het mogelijk om deze met 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen. De huurder van het urnengraf bepaalt wie er in het graf wordt bijgezet.

Urnenmuur en urnentuin

Op Waalhoven vindt u een urnenmuur en een urnentuin. In de urnenmuur bevinden zich 80 particuliere nissen waarin ruimte is voor twee urnen. Voor deze particuliere nissen gelden dezelfde voorwaarden als voor de andere particuliere graven. De nis kan worden afgedekt met een gedenkplaat.
Tegenover de urnenmuur vindt u een urnentuin. Daarin kunnen urnen bovengronds of ondergronds geplaatst worden. Ook in de urnentuin vindt u alleen particuliere plaatsen.

Urnen in graven en asverstrooiing

Asbussen of urnen kunnen in particuliere graven worden bijgezet. Bijvoorbeeld als een van de partners begraven wil worden en de ander kiest voor crematie. Verder is een klein gedeelte van Waalhoven bestemd voor asverstrooiing.

De urnengraven en urnennissen blijven altijd eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel.