Algemene informatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment waarop Krimpenaren bepalen hoe de gemeenteraad er van 2022 tot 2026 uitziet. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft directe gevolgen voor u. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor wegen en fietspaden, scholen, cultuur, werk, sport en recreatie. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op de lokale politiek van de komende jaren. Wilt u weten welke politieke partijen meedoen en wat hun verkiezingsprogramma is? Kijk dan onder het kopje “politieke partijen”.

Vroegstemmen kan op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart

U heeft de mogelijkheid om op maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022 eerder uw stem uit te brengen. De lokalen die hiervoor geopend zijn, zijn in het raadhuis en in Wijkcentrum Vijverhoek. De stemlokalen zijn op alle drie de dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Met uw stempas en geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen in een van de stemlokalen in gemeente Krimpen aan den IJssel.

Woensdag 16 maart volgt de voorlopige uitslag

De stemmen worden meteen na het sluiten van de stembureaus geteld om 21.00 uur. Diezelfde avond staat er een voorlopige uitslag online. De definitieve uitslag volgt op 21 maart 2022.

Begin maart ontvangt u uw stempas

Uiterlijk de vierde dag voor de verkiezingsdag ontvangt u een kandidatenlijst in de brievenbus. Daarop staan alle partijen met de kandidaten die aan de verkiezing deelnemen. Zo kunt u rustig bekijken op welke partij en welke kandidaat u wilt gaan stemmen.

Maatregelen op het stembureau

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

  • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
  • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
  • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
  • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
  • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
  • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood.
  • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.