Afvalstoffenheffing

U betaalt een bedrag voor voor het ophalen, afvoeren en gescheiden verwerken van uw huishoudelijk afval. Dit bedrag noemen we een heffing. De heffing wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het type huishouden. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Drinkwaterbedrijf Oasen heft en int de afvalstoffenheffing namens de gemeente Krimpen aan den IJssel. U vindt de afvalstoffenheffing dan ook terug op de nota van Oasen onder het kopje afvalstoffen.                                                                                            

Tarieven 2021

 

Soort huishouden

Tarief 2021

Eénpersoonshuishouden

€ 343,00

Tweepersoonshuishouden

€ 377,30

Drie- of meerpersoonshuishouden

€ 411,60

Tariefstijging 2021

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn. De gemeente mag dus geen winst maken. De oorzaken van de tariefstijging zijn divers. De twee belangrijkste oorzaken zijn:

  • Verhoging kostendekking

In de afgelopen jaren dekten de baten van de afvalstoffenheffing circa 90% tot 95% van de kosten. Voor 2021 is er door de gemeenteraad voor gekozen om deze kosten volledig te dekken. Dit leidt tot een tariefstijging.

  • Sterke verhoging van de verwerkingskosten van het afval

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de verwerkingskosten van het (rest)afval. Deze kosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Diverse milieubelastingen van de Rijksoverheid voor verwerking van afval zijn ook verhoogd. Soms wel tot 139%.

Voorschotbedrag 2021

Op de jaarnota van Oasen staat ook het voorschotbedrag voor 2021 vermeld. Uiteindelijk wordt bij de eindafrekening voor 2021, die u begin 2022 ontvangt, het definitieve bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag zal in overeenstemming zijn met de bovenstaande tarieven. Indien u te veel voorschot of te weinig voorschot heeft betaald, volgt een verrekening.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Belastingen, telefoonnummer 14 0180