AED

Bereikbaarheid gemeentelijke Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s)

Hartstilstand/hartfalen

Elke week worden ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand.

Omstander belt 112

Wanneer u getuige bent van iemand die door een hartstilstand wordt getroffen dient u direct het alarmnummer 112 te bellen.

Hulpdiensten

Wanneer via het nummer 112 de meldkamer wordt gealarmeerd krijgen de hulpdiensten deze melding door. Naast de ambulancedienst rijden ook de brandweer en de politie (Directe Hulpverlening DHV) op een dergelijke melding. De DHV-voertuigen en de tankautospuiten zijn daartoe uitgerust met AED’s en bemenst met professionals die zijn getraind in het gebruik van een AED.

Gemeentelijke AED’s aanvullend

Aanvullend hierop hebben gemeentelijke AED’s kun waarde. Deze zijn echter in verband met de openingstijden niet te allen tijde beschikbaar. Daarnaast is het gebruik van een AED afhankelijk van de mogelijkheid om te worden ingezet door een getraind medewerker. Om die reden ziet de gemeente haar AED’s als een aanvulling op de professionele hulpverlening. In Nederland is het voor iedereen toegestaan om in geval van nood of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. In Krimpen aan den IJssel is een inventarisatie gemaakt van alle AED’s.