Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Daarom werden in de afgelopen jaren in bijna alle gemeenten adviesraden geïnstalleerd, zo ook in onze gemeente. De adviesraad werd in februari 2007 geïnstalleerd.

De leden van de Adviesraad  Sociaal Domein worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De Adviesraad  Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan. In het reglement van de Adviesraad  Sociaal Domein is geregeld dat het advies zowel naar B&W als de gemeenteraad wordt gestuurd.

Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is toe te zien dat de belangen worden behartigd van inwoners van Krimpen aan den IJssel die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet door te adviseren aan de gemeente.

Meer informatie

Op www.adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl vindt u meer informatie over het vergaderschema, de verschillende domeinen, de leden en de werkgroepen van de Adviesraad Sociaal Domein. Secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein is de heer H.A. Veenema (Herman), telefoon 06 51 60 02 48, secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw Annemieke van Beek, beleidsondersteuner team Sociaal Beleid, telefoon 14 0180, abeek@krimpenaandenijssel.nl