Grofvuil algemeen
Kadavers
Snoeiafval
Restafval
Grondstoffencentrum (milieustraat)
Cyclus
Afvalkalender
Plastic, metaal en drankenkartons (PMD)
Gft-afval
Oud papier