Door RREW-subsidie ruim 270.000 euro beschikbaar voor energiebesparing Krimpense woningen

12 april 2021

Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft van de Rijksoverheid € 278.848,67 ontvangen uit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Daarmee kan de gemeente huurders, VvE’s en woningeigenaren helpen om energie te besparen in hun woning.Voor elk van deze groepen organiseert de gemeente de komende 1,5 jaar activiteiten.

Opvolger van de RRE-subsidie

In 2020 ontving de gemeente al de RRE-subsidie. Hiermee hebben we woningeigenaren de mogelijkheid geboden om een WoonWijzerBox te vullen met energiebesparende producten.. Ook konden zij kiezen voor een woonwijzerscan of een uitgebreid adviesgesprek met een medewerker van de WoonWijzerWinkel. Hiermee hebben al meer dan 1500 woningeigenaren gebruik gemaakt van de RRE-subsidie-. Nieuw aan de RREW-subsidie is dat huurders nu ook mee mogen doen en een WoonWijzerBox of advies kunnen aanvragen. Alle acties worden binnen 1,5 jaar uitgevoerd. Zodra er een actie start, geven we hier meer informatie over via onze website, gemeentepagina en sociale media.

Wethouder Wubbo Tempel: “Fantastisch dat we met dit geld op en snelle en simpele manier Krimpenaren kunnen helpen om energie te besparen. Hiermee kunnen inwoners hun wooncomfort verhogen en de energierekening verlagen. Energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. De regeling was er al voor woningeigenaren en ik ben blij dat we nu ook huurders kunnen helpen.”

Heel 2021 acties om huurders te helpen met verlagen van het energieverbruik

Samen met QuaWonen organiseren we dit jaar verschillende acties om huurders tips te geven om het verbruik van energie te verlagen.1455 huurders kunnen gratis een WoonWijzerbox met energiebesparen producten aanvragen. Maar we organiseren ook andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een webinar. Tijdens het webinar komen vragen als ‘Wat kan ik als huurder doen?’ en ‘Kan ik als huurder zonnepanelen op het dak plaatsen?’ naar voren. Ook zetten we buurtcoaches in. De coaches gaan met buren in gesprek over de manieren waarop zij energie kunnen besparen in huis. En er komt een informatiepakket met filmpjes en mails voor huurders beschikbaar. 

Woningeigenaren helpen we met het energiezuinig maken van hun woning

Voor woningeigenaren organiseren we buurtacties waarin we advies geven over de mogelijkheden van energiebesparen. Ook maken van zo’n 1000 woningen warmtebeelden. Om energiebesparen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, organiseren we collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en HR ++ glas.

VvE’s kunnen terecht bij het VvE-loket waar specifieke kennis aanwezig is

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) richten we een digitaal loket in. Een VvE kan niet zomaar beslissen om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat moet besproken worden in de VvE. Dat kost extra tijd en vraagt om specifieke kennis. Met het VvE-loket willen we VvE’s op weg helpen in het nemen van energiebesparende maatregelen.

Wethouder Wubbo Tempel: “Ik hoop dat we met alle acties die we organiseren nog meer mensen laten zien, dat energie besparen vaak minder ingewikkeld is dan het lijkt. Zo dragen we met elkaar bij aan een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel.”