Digitale raadsvergaderingen

9 juni 2020

Op donderdag 11 juni en donderdag 18 juni vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergadering niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 11 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de raadsvoorstellen over:

 • Vaststellen stappenplan integriteit.
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020.
 • Aanvullend krediet herstratingsplan Marathon fase 2B.
 • Aanvraag vangnetuitkering over 2019.
 • Vaststellen nota Biodiversiteit en Groenbeleids- en beheerplan 2020-2030.
 • Cofinanciering project terugdringen geluidshinder N210.
 • Lening voetbalvereniging DCV.
 • Verordening Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2020.
 • Initiatiefvoorstel Krimpens Belang met als onderwerp: Burgernet Accelerator.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 18 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de raadsvoorstellen over:

 • Uitvoering motie differentiatie afvalstoffenheffing.
 • Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag.
 • Jaarstukken 2019.
 • Begrotingswijziging.

Raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 25 juni om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Omdat de vergaderingen niet in de raadzaal, maar in een digitale omgeving plaatshebben, is het van belang om tijdig met de griffie contact op te nemen. Op die manier bent u op tijd van alle nodige informatie voorzien.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.